The Disciplined Agile Manifesto (Dutch)

Het Gedisciplineerd Agile[1] Manifest

Dit gedisciplineerd agile manifest is een uitbreiding op het origineel Manifest voor Agile Software Ontwikkeling, geschreven in 2001, dewelke de filosofie achter het Disciplined Agile (DA) toolkit reflecteert.

Onze warden

Wij waarderen:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Gebruiksklare oplossingen boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met belanghebbenden boven contractonderhandelingen

Reageren op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel er waarde is in het deel rechts, hechten de aanhangers van gedisciplineerd agile meer belang aan het linkse deel.

 

De principes achter het Gedisciplineerd Agile Manifest

 1. Onze hoogste prioriteit is voldoening te geven aan de belanghebbenden door de vroegtijdige en voortdurende oplevering van waardevolle oplossingen.
 2. Verwelkom veranderende vereisten, zelfs laat in de levensloop van het opleveren van de oplossing. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel voor de klant.
 3. Lever regelmatig gebruiksklare oplossingen op, iedere paar weken tot hooguit iedere paar maanden, met voorkeur voor zo kort mogelijke periodes.
 4. Belanghebbenden en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het project.
 5. Bouw teams rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben, en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie over te brengen naar en in een opleveringsteam is door rechtstreeks met elkaar te praten.
 7. Gebruiksklare oplossingen zijn de belangrijkste maatstaf voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame oplevering. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constante tred onbeperkt kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor technische uitmuntendheid en een goed ontwerp versterken agility.
 10. Eenvoud – de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan is – is essentieel.
 11. De beste architecturen, vereisten en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Op vaste tijden denkt het team na over hoe het effectiever kan worden en past zijn gedrag daarop overeenkomstig aan.
 13. Gebruik en ontwikkel de aanwinsten in het ecosysteem van uw organisatie, en werk daarvoor samen met de personen verantwoordelijk voor deze aanwinsten.
 14. Visualiseer het werk teneinde een vlotte doorstroom van opleveringen te bereiken terwijl werk‑in‑uitvoering wordt beperkt tot een minimum.
 15. Het ecosysteem van uw organisatie moet zich ontwikkelen om de inspanningen van de agile teams te weerspiegelen en te versterken, terwijl het voldoende soepel blijft om niet-agile of hybride teams te blijven ondersteunen.

Voor een discussie betreffende onze gedachten achter dit manifest, zie Uitbreiding van het Agile manifest.

Thanks to Tom Haepers for this translation.


[1] Agile: wendbaar, behendig, lenig

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *