The Disciplined Agile Manifesto (Persian)

ارزش های ما

افراد و تعاملات بالاتر از فرآیندها و ابزارها
راهکار قابل استفاده بالاتر از مستندات جامع
مشارکت ذی نفعان بالاتر از قرارداد کار
پاسخگویی به تغییرات بالاتر از پیروی یک طرح

با وجود اینکه موارد سمت چپ ارزشمند هستند ولی

چابک کاران منظم برای موارد سمت راست ارزش بیشتری قائل هستند.

اصول بیانیه چابک منظم

1- بالاترین اولویت ما جلب رضایت ذی نفعان با تحویل زود و مداوم راهکار ارزشمند است

2- استقبال از تغییر نیازمندی ها، حتی در اواخر چرخه حیات تحویل راهکار. فرآیند های چابک، تغییر را در جهت مزیت رقابتی مشتری مهار می کنند

3- تحویل زود به زود راهکار قابل استفاده، از چند هفته یکبار تا چندماه یکبار با ترجیح بر فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر

4- ذی نفعان و توسعه دهنده ها می بایست به صورت روزانه در طول پروژه با هم کار کنند

5- تیم ها را با افراد با انگیزه بسازید. فضای لازم را به آنها بدهید و از نیازهای آن ها پشتیبانی کنید وبه آنها اعتماد کنید تا کارها را انجام دهند

6- کارآمدترین و موثرترین روش انتقال اطلاعات به تیم تحویل و تبادل آن درمیان اعضای تیم، گفتگوی چهره به چهره است

7- راهکار قابل استفاده اصلی ترین معیار سنجش پیشرفت است

8- فرآیند های چابک؛ تحویل پایدار را ترویج می دهند حامیان مالی , توسعه دهندگان و کاربران باید بتوانند سرعت پيشرفت ثابتی را براي مدت نامحدودی حفظ كنند

9- توجه مداوم به برتری فنی و طراحی خوب باعث افزایش چابکی می شود

10 – سادگی — هنر به حداکثر رساندن مقدار کار انجام نشده — ضروری است

11- بهترین معماری ها, نیاز مندی ها و طراحی ها از تیم های خود سازمانده پدید آور می شود

12- در فواصل منظم , تیم برچگونگی موثرتر شدن تامل وتفکر می کند و سپس رفتار خود را بر اساس بازتاب این تفکر تنظیم و هم سو می نماید

13- برای عملکرد بهتر، دارائی های موجود سازمان را به کار گیرید و با کسانی که مسئول این دارائی ها هستند تعامل داشته باشید

14- چرخه کار را بصری کنید زیرا این کمک می کند تا با حداقل نگه داشتن میزان کار در دست انجام، یک جریان تحویل روان داشته باشید

15- اکوسیستم سازمانی برای انعکاس و بهبود تلاش تیم های چابک باید تکامل یابد و در عین حال بقدری انعطاف پذیر باشد که مناسب کار تیم های غیرچابک یا ترکیبی نیز باشد

Thanks to Asad Safari for this translation.