The Disciplined Agile Manifesto (Polish)

Manifest zdyscyplinowanego programowania zwinnego

Manifest zdyscyplinowanego programowania zwinnego jest rozszerzeniem Manifestu programowania zwinnego napisanego w 2001 roku i zawiera zasady stojące za podejściem Disciplined Agile.

Nasze wartości

Cenimy bardziej:

ludzi i interakcje od procesów i narzędzi,

wartościowe rozwiązania od szczegółowej dokumentacji,

współpracę z interesariuszami od negocjacji umów,

reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Zasady zdyscyplinowanego programowania zwinnego

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie interesariuszy osiągane przez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowych rozwiązań.
 2. Jesteśmy gotowi na zmiany wymagań nawet w późnych fazach rozwoju rozwiązania. Zwinne procesy zamieniają potrzebę zmian w przewagę konkurencyjną.
 3. Dostarczamy wartościowe rozwiązania często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Wolimy dostarczać je jak najczęściej.
 4. Interesariusze i programiści współpracują ze sobą codziennie przez cały czas trwania projektu.
 5. Tworzymy zespoły zmotywowanych ludzi. Zapewniamy im środowisko i wsparcie, których potrzebują i ufamy, że dobrze wykonają swoją pracę.
 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem komunikacji z zespołem produktowym oraz wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 7. Wartościowe produkty są podstawową miarą postępów.
 8. Zwinne procesy umożliwiają zrównoważone dostarczanie wartości. Sponsorzy, programiści i użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać stałe tempo jej dostarczania.
 9. Stałe skupienie na doskonałości technicznej i dobre projektowanie zwiększają zwinność.
 10. Prostota—sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy—jest kluczowa.
 11. Najlepsze wymagania, rozwiązania architektoniczne i projektowe wychodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. Zespół w regularnych odstępach czasu analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.
 13. Wykorzystujemy i rozwijamy zasoby wewnątrz ekosystemu naszej organizacji współpracując z osobami za nie odpowiedzialnymi.
 14. Wizualizujemy naszą pracę i jej postępy aby dostarczać wyniki w sposób ciągły i mi-ni-ma-li-zu-je-my pracę w toku.
 15. Ekosystem organizacji musi ewoluować tak aby wspomagać pracę zwinnych zespołów będąć jednocześnie na tyle elastycznym żeby wspierać również zespoły pracujące kas-ka-do-wo i hybrydowo.

Thanks to Lukasz Szóstek for this translation. His source is posted here.