The Disciplined Agile Manifesto (Turkish)

Disciplined Agile Manifesto

2001 senesinde yazılan orijinal Agile Yazılım Geliştirme Manifestosu’nun bir ilavesi olan Disciplined Agile Manifesto, Disciplined Agile Delivery (DAD) yapısının ardındaki felsefeyi yansıtmaktadır.

Değerlerimiz

Bizler:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade kullanılabilen yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade paydaş ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye

değer veriyoruz. Yani, sol taraftaki maddelerin değeri olmasına rağmen, disiplinli agilistler sağ taraftaki maddelere daha değer vermektedirler.

Disciplined Agile Manifesto’nun Ardındaki İlkeler

 1. En yüksek önceliğimiz, değerli çözümleri erken ve devamlı sağlayarak paydaşları memnun etmektir.
 2. Değişen gereksinimleri -çözüm teslim sürecinin geç evrelerinde olsa bile- memnuniyetle karşılayın.
 3. Kullanılabilen çözümleri -kısa zaman aralıklarını tercih etmekle birlikte- birkaç haftadan birkaç aya kadar sıklıkta teslim edin.
 4. Proje süresince paydaşlar ve geliştiriciler hergün beraber çalışmak zorundadır.
 5. Takımlar motive bireylerden kurulur. İhtiyaçları olan ortamı ve desteği onlara verin, ve iş bitene kadar onlara güvenin.
 6. Teslimat takımları ile ve takım içinde yüz yüze iletişim en etkili ve verimli bilgi yayma yöntemidir.
 7. Sürecin en temel ölçüsü kullanılabilen çözümlerdir.
 8. Çevik süreçler sürdürülebilir teslimatı destekler. Sponsorlar, geliştiriciler ve kullanıcılar süresiz bir sabit tempoyu sağlamalıdırlar.
 9. Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarıma olan sürekli ilgi çevikliği arttırır.
 10. Basitlik -yapılmamış iş miktarını maksimize etmek- temeldir.
 11. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendine organize olan takımlardan çıkar.
 12. Düzenli aralıklarla takımlar nasıl daha verimli olunuru düşünür, sonra da davranışını buna göre düzenler ve ayarlar.
 13. Kurum ekosisteminizdeki varlıkları güçlendirin ve geliştirin, ve bu varlıklardan sorumlu kişilerle bu alanda yardımlaşın.
 14. Aynı anda yapılmakta olan işleri asgaride tutarken daha pürüzsüz bir teslim akışına erişmeye yardımcı olmak için iş akışlarını görselleştirin.
 15. Kurum ekosistemi çevik takımların çabalarını yansıtmak ve arttırmak için evrimleşmek zorundadır. Hatta, aynı anda çevik olmayan ya da hibrit takımları hala destekleyebilecek yeterlilikte esnek olmalıdır.

Bu manifestonun ardındaki düşünceyi tartışmak için, Agile Manifestoyu Genişletmek  bağlantısına bakabilirsiniz.

Translator / Çevirmen: Lemi Orhan Ergin

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *